Axalta

אקסלטה, לשעבר חטיבת הצבע של תאגיד דופון, היא היצרן המוביל בעולם לצבעים מקוריים לרכב. קומט את פרוגרס היא המפיצה הבלעדית של מוצרי אקסלטה בישראל. מותגי אקסלטה המופצים על ידי קומט את פרוגרס הם: CROMAX, STANDOX ו-DUXONE
גרמניה, בלגיה ואיטליה
אתר החברה
No items found.

ערן ארמי

מנהל מכירות

054-6705237

עופר יהושע

סמנכ"ל מכירות

054-6705201

ראובן אולמן

מנהל מכירות

054-6705238