Corcos

חברת CORCOS הינה יצרנית מובילה של מוצרים נלווים לתחום הפחחות והצבע, אשר משפרים באופן משמעותי את תהליכי העבודה במרכזי השירות, תוך שימוש בחומרים מתקדמים המשפרים הן את יעילות ואיכות העבודה והן את צריכת החומרים.
איטליה
אתר החברה
No items found.

דן דויב

מנהל חטיבת הציוד למוסכים

054-4512500