Drester

מכשירים לשטיפת מרססי צבע לפי תקן ואיכות הסביבה
שבדיה
אתר החברה

מכשיר ניקוי ושטיפת מרססים לצבעים על בסיס מים

מכשיר ניקוי ושטיפת מרססים לצבעים על בסיס טינר

דן דויב

מנהל חטיבת הציוד למוסכים

054-4512500