Duxone

מערכת הצבע של DUXONE מבית אקסלטה/דופון היא מערכת צבע מלאה ותחרותית הכוללת מכונת ערבוב ומערך מקיף של כלי צבע. מוצרי DUXONE הם בעלי איכות גבווה ודיוק מעולה, המתאימים הן לתיקונים נקודתיים והן לצביעה כללית של המרכב כולו.
איטליה
אתר החברה

צבעי Duxone

ערן ארמי

מנהל מכירות

054-6705237

עופר יהושע

סמנכ"ל מכירות

054-6705201

ראובן אולמן

מנהל מכירות

054-6705238