Rapid

עגלות , גלגלות וציוד היקפי לשמן , גריז ואויר מתקני שטיפת חלקים
גרמניה
אתר החברה

ערכת שאיבה לשמן שרוף הכולל חיבור הידראולי מהיר

עגלת פינוי שמן שרוף

עגלת שמן שרוף שאיבה מהמדיד

מכבסה לניקוי חלקים

עגלה ניידת לניקוי ברקסים

דן דויב

מנהל חטיבת הציוד למוסכים

054-4512500