ציוד לתעשייה ולדלקים

חלפים לרכב

ציוד למוסכים

 צבעים מקוריים לרכב

ציוד לתעשייה ולדלקים

חלפים לרכב

ציוד למוסכים

 צבעים מקוריים לרכב

חלפים לרכב

חלפים לרכבים ממותגים מובילים ותואמים

המותגים בחטיבה

המוצרים בחטיבה:

מגבים

מחלקת חשמל

נורות

שי עופרי

מנהל מכירות

054-6705226