ציוד לתעשייה ולדלקים

חלפים לרכב

ציוד למוסכים

 צבעים מקוריים לרכב

ציוד לתעשייה ולדלקים

חלפים לרכב

ציוד למוסכים

 צבעים מקוריים לרכב

ציוד לתעשייה ולדלקים

ציוד מתקדם לטיפול וניוד נוזלים וחלפים לרכבים כבדים, לתעשיה ולחקלאות

המותגים בחטיבה

המוצרים בחטיבה:

מיכלים ניידים

ציוד לדלקים Piusi

שעונים ומשאבות

ליאת אוחנה

מנהלת מכירות

054-6705224